Hotline: 0971 645 789
Sitemap  |   Liên kết MXHVăn phòng luật sư gia đình Youtube Luật sư Đồng Nai
Luật sư tranh tụng
ĐƠN KHỞI KIỆN CẦN GHI NỘI DUNG GÌ?

Đơn khởi kiện cần ghi nội dung gì?

NỘP ĐƠN KHỞI KIỆN ĐẾN TÒA ÁN BẰNG CÁCH NÀO?

Nộp đơn khởi kiện đến tòa án bằng cách nào?

CĂN CỨ, ĐIỀU KIỆN, THỜI HẠN KHÁNG NGHỊ THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

Giám đốc thẩm là thủ tục biệt nhằm xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị giám đốc thẩm khi có căn cứ theo quy định Bộ luật tố tụng dân sự 2015, mà không phải là một cấp xét xử trong tố tụng

CĂN CỨ, ĐIỀU KIỆN, THỜI HẠN KHÁNG NGHỊ THEO THỦ TỤC TÁI THẨM

Tái thẩm là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà Tòa án, các đương sự không biết được khi Tòa án ra bản án, quyết định đó. Đây là một thủ tục đặc biệt, không được xem là một cấp xét xử của Tòa án.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ

Quyền và nghĩa vụ của người làm chứng trong vụ án dân sự

ĐẠI DIỆN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

Trong tố tụng dân sự, người đại diện bao gồm người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. Người đại diện có thể là cá nhân hoặc là pháp nhân.

Hotline tư vấn miễn phí: 0971 645 789
Zalo
Gọi điện
SMS
Chỉ đường