Hotline: 0971 645 789
Sitemap  |   Liên kết MXHVăn phòng luật sư gia đình Youtube Luật sư Đồng Nai
Pháp luật thi hành án dân sự
BỊ ĐƠN TRỐN TRÁNH VIỆC THI HÀNH ÁN GIẢI QUYẾT THẾ NÀO?

Bị đơn trốn tránh việc thi hành án giải quyết thế nào

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THI HÀNH ÁN

Trình thự thủ tục thi hành án

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THỎA THUẬN THI HÀNH ÁN

Quy định pháp luật về thỏa thuận thi hành án

CÁC TRƯỜNG HỢP HOÃN THI HÀNH ÁN

Các trường hợp hoãn thi hành án

THANH TOÁN TIỀN, TRẢ LẠI TÀI SẢN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Khoản tiền để người phải thi hành án thuê nhà phù hợp với giá thuê nhà trung bình tại địa phương trong thời hạn 01 năm trong trường hợp cưỡng chế giao nhà là nhà ở duy nhất của người phải thi hành án (nếu có)

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định đình chỉ thi hành án trong trường hợp sau đây: - Người phải thi hành án chết không để lại di sản hoặc theo quy định của pháp luật nghĩa vụ của người đó theo bản án, quyết định không được chuyển giao cho người thừa kế;

ĐIỀU KIỆN MIỄN, GIẢM NGHĨA VỤ THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Không có tài sản hoặc có tài sản nhưng tài sản đó theo quy định của pháp luật không được xử lý để thi hành án hoặc không có thu nhập hoặc có thu nhập chỉ bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người phải thi hành án và người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng;

CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN TẨU TÁN, HỦY HOẠI TÀI SẢN, TRỐN TRÁNH VIỆC THI HÀNH ÁN

Chấp hành viên có quyền tự mình hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của đương sự áp dụng ngay biện pháp bảo đảm thi hành án nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, huỷ hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án. Khi áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, Chấp hành viên không phải thông báo trước cho đương sự.

PHONG TỎA TÀI KHOẢN, TÀI SẢN TẠI NƠI GỬI GIỮ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Việc phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ được thực hiện trong trường hợp người phải thi hành án có tài khoản, tài sản gửi giữ

CĂN CỨ CƯỠNG CHẾ VÀ BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Quyết định cưỡng chế thi hành án, trừ trường hợp bản án, quyết định đã tuyên kê biên, phong toả tài sản, tài khoản và trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Toà án.

AI LÀ NGƯỜI CHỊU CHI PHÍ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN

Câu hỏi: Ai là người chịu chi phí cưỡng chế thi hành án?

CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU CHUNG

Trường hợp chưa xác định được phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung để thi hành án

Hotline tư vấn miễn phí: 0971 645 789
Zalo
Gọi điện
SMS
Chỉ đường