Hotline: 0971 645 789
Sitemap  |   Liên kết MXHVăn phòng luật sư gia đình Youtube Luật sư Đồng Nai Tiktok Fanpage luật hoàng ngọc
Pháp luật hành chính
ĐỐI TƯỢNG BỊ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính

THỜI HIỆU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính

TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRONG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Tình tiết giảm nhẹ trong xử lý vi phạm hành chính

TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG TRONG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Tình tiết tăng nặng trong xử lý vi phạm hành chính

NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính

NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Những hành vi bị nghiêm cấm trong xử lý vi phạm hành chính

TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác xử lý vi phạm hành chính

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Các hình thức xử phạt và nguyên tắc áp dụng trong xử phạt vi phạm hành chính

PHẠT TIỀN TRONG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Phạt tiền trong xử lý vi phạm hành chính

MỨC PHẠT TIỀN TỐI ĐA TRONG CÁC LĨNH VỰC

Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực

TƯỚC QUYỀN SỬ DỤNG GIẤY PHÉP, CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CÓ THỜI HẠN HOẶC ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CÓ THỜI HẠN

Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn

CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VÀ NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG

Các biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng

Hotline tư vấn miễn phí: 0971 645 789
Zalo
Gọi điện
SMS
Chỉ đường