Hotline: 0971 645 789
Sitemap  |   Liên kết MXHVăn phòng luật sư gia đình Youtube Luật sư Đồng Nai
Pháp luật xây dựng và nhà ở
CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM THEO QUY ĐỊNH LUẬT NHÀ Ở 2014

Xâm phạm quyền sở hữu nhà ở của Nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CÔNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở THEO QUY ĐỊNH LUẬT NHÀ Ở 2014

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam; đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 160 của Luật nhà ở 2014

QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG NHÀ Ở

Đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì có các quyền sau đây:

NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG NHÀ Ở

Đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì có các nghĩa vụ sau đây:

THỜI ĐIỂM CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

Trường hợp mua bán nhà ở mà không thuộc diện quy định tại khoản 3 Điều này và trường hợp thuê mua nhà ở thì ...

CÁC HÀNH VI NGHIÊM CẤM THEO QUY ĐỊNH LUẬT XÂY DỰNG 2014

Xây dựng công trình trong khu vực cấm xây dựng; xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật; xây dựng công trình ở khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống, trừ công trình xây dựng để khắc phục những hiện tượng này.

HÌNH THỨC, THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Hình thức, thời gian lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng

CĂN CỨ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Căn cứ điều chỉnh quy hoạch xây dựng

THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng

CÁC LOẠI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Các loại điều chỉnh quy hoạch xây dựng

Hotline tư vấn miễn phí: 0971 645 789
Zalo
Gọi điện
SMS
Chỉ đường