Hotline: 0971 645 789
Sitemap  |   Liên kết MXHVăn phòng luật sư gia đình Youtube Luật sư Đồng Nai
Pháp luật hợp đồng
TƯ VẤN, SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

Hãng luật chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về hợp đồng, soạn thảo hợp đồng, dịch vụ được thực hiện bởi những luật sư giỏi và giàu kinh nghiệm.

CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Hành vi vi phạm hợp đồng là một trong những căn cứ để quy kết trách nhiệm đối với bên vi phạm, từ đó để đưa ra các chế tài xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi cho bên bị vi phạm. Tuy nhiên, không phải tất cả các hành vi vi phạm hợp đồng đều dẫn đến việc phải trách nhiệm của bên vi phạm

PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại là hai chế tài thường xuyên được áp dụng khi có hành vi vi phạm hợp đồng xảy ra. Tuy nhiên rất nhiều người thường nhầm lẫn hai chế tài này dẫn đến các tranh chấp xảy ra giữa hai bên khi xuất hiện hành vi vi phạm hợp đồng.

HỦY BỎ HỢP ĐỒNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

Hủy bỏ hợp đồng và các vấn đề cần lưu ý

ĐIỀU KIỆN VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ KHI TẠM NGỪNG VÀ ĐÌNH CHỈ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Điều kiện và hậu quả pháp lý khi tạm ngừng và đình chỉ thực hiện hợp đồng

KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TRONG TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

Kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BUỘC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Quy định pháp luật về buộc thực hiện hợp đồng

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÁC BÊN THỰC HIỆN DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH KHI KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH SAI

Dịch vụ giám định là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện những công việc cần thiết để xác định tình trạng thực tế của hàng hoá, kết quả cung ứng dịch vụ và những nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng.

CĂN CỨ XÁC ĐỊNH HÀNG HÓA KHÔNG PHÙ HỢP

Căn cứ để xác định hàng hóa không phù hợp

NGHĨA VỤ BẢO ĐẢM QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Bên bán không được bán hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bên bán phải chịu trách nhiệm trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa đã bán.

XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG KHI KHÔNG CÓ THỎA THUẬN

Trong các trường hợp khác, bên bán phải giao hàng tại địa điểm kinh doanh của bên bán, nếu không có địa điểm kinh doanh thì phải giao hàng tại nơi cư trú của bên bán được xác định tại thời điểm giao kết hợp đồng mua bán.

TRƯỜNG HỢP NÀO BÊN MUA ĐƯỢC NGỪNG THANH TOÁN MUA HÀNG

Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng cho bên bán đúng thời hạn hai bên đã thỏa thuận. Tuy nhiên bên mua vẫn có quyền ngừng thanh toán tiền mua hàng trong một số các trường hợp sau đây:

Hotline tư vấn miễn phí: 0971 645 789
Zalo
Gọi điện
SMS
Chỉ đường