Hotline: 0971 645 789
Sitemap  |   Liên kết MXHVăn phòng luật sư gia đình Youtube Luật sư Đồng Nai
Pháp luật thừa kế
LUẬT SƯ TƯ VẤN CHIA THỪA KẾ  - LUẬT SƯ THỪA KẾ TẠI ĐỒNG NAI

Luật sư tư vấn chia thừa kế - Luật sư thừa kế tại Đồng Nai - Luật sư giỏi giải quyết tranh chấp thừa kế tại Đồng Nai - Luật sư chuyên về thừa kế tại Đồng Nai - Luật sư tư vấn về thừa kế tại Đồng Nai - Luật sư Đồng Nai

MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI LẬP DI CHÚC

Di chúc lập như thế nào để đảm bảo đúng quy định pháp luật?

TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

Từ chối nhận di sản thừa kế là hành vi thể hiện ý chỉ của cá nhân khi được nhận tài sản hợp pháp từ người khác để lại.

THỪA KẾ THẾ VỊ LÀ GÌ?

Thừa kế thế vị được hiểu là người thừa kế thay thế hợp pháp trong trường hợp người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật chết

QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ VỀ THỪA KẾ THEO DI CHÚC

Quy định về thừa kế theo theo di chúc

CHIA TÀI SẢN KHI KHÔNG CÓ DI CHÚC

Chia di sản khi không có di chúc

GỬI GIỮ DI CHÚC THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Gửi giữ di chúc là việc người lập di chúc yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng lưu giữ hoặc gửi người khác giữ bản di chúc.

DI CHÚC BẰNG VĂN BẢN CÓ GIÁ TRỊ NHƯ DI CHÚC ĐƯỢC CÔNG CHỨNG HOẶC CHỨNG THỰC

Di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực

NGƯỜI LÀM CHỨNG CHO VIỆC LẬP DI CHÚC

Người làm chứng cho việc lập di chúc

THỦ TỤC ĐỂ LẠI TÀI SẢN THỪA KẾ CHO CON

Thủ tục để lại tài sản thừa kế cho con

TƯ VẤN LẬP DI CHÚC, SOẠN THẢO DI CHÚC VÀ TÀI SẢN THỪA KẾ - LUẬT SƯ THỪA KẾ TẠI ĐỒNG NAI

Tư vấn lập di chúc, soạn thảo di chúc và chia tài sản thừa kế - Luật sư thừa kế tại Đồng Nai - Luật sư chuyên giải quyết tranh chấp thừa kế tại Đồng Nai - Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai - Luật sư Đồng Nai

Hotline tư vấn miễn phí: 0971 645 789
Zalo
Gọi điện
SMS
Chỉ đường