Hotline: 0971 645 789
Sitemap  |   Liên kết MXHVăn phòng luật sư gia đình Youtube Luật sư Đồng Nai
Pháp luật dân sự
LUẬT SƯ GIỎI - UY TÍN TẠI ĐỒNG NAI VÀ TP. BIÊN HÒA

Luật sư giỏi - uy tín tại tỉnh Đồng Nai và Tp. Biên Hòa

THỦ TỤC NHẬN NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC

Theo quy định tại Điều 3 Luật Nuôi con nuôi có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2011 thì mục đích nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình.

THỜI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC CỦA ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM LÀ KHI NÀO?

Thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm là khi nào?

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

Các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm

THỦ TỤC XÓA ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI NGÂN HÀNG

Thủ tục xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng

CÁCH TÍNH LÃI SUẤT NGÂN HÀNG

Lãi suất mới của ngân hàng được quy định cụ thể như thế nào? Văn bản nào quy định lãi suất của ngân hàng?

ĐÒI LẠI TIỀN VAY KHI KHÔNG CÓ GIẤY TỜ

Hướng dẫn đòi lại "Tiền" khi cho vay không lập thành văn bản

THAY ĐỔI, BỔ SUNG YÊU CẦU KHỞI KIỆN TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ XÉT XỬ SƠ THẨM

Thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

HỢP ĐỒNG BỊ VÔ HIỆU DO CÓ ĐỐI TƯỢNG KHÔNG THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC

Hợp đồng vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện được

GIẤY VAY TIỀN KHÔNG GHI THỜI HẠN VAY THÌ LÀM SAO ĐỂ ĐÒI LẠI TIỀN ĐÃ CHO VAY?

Giấy vay tiền không ghi thời hạn vay thì làm sao để đòi lại tiền đã cho vay?

LÃI SUẤT TRONG TRƯỜNG HỢP CHẬM GÓP, CHẬM GIAO PHẦN HỌ

Lãi suất trong trường hợp chậm góp, chậm giao phần họ

Hotline tư vấn miễn phí: 0971 645 789
Zalo
Gọi điện
SMS
Chỉ đường