Hotline: 0971 645 789
Sitemap  |   Liên kết MXHVăn phòng luật sư gia đình Youtube Luật sư Đồng Nai
Pháp luật giáo dục
NHỮNG ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT GIÁO DỤC 2019

Những điểm mới quan trọng của Luật giáo dục 2019

KHÔNG ĐƯỢC THU HỌC PHÍ NẾU KHÔNG HỌC TRỰC TUYẾN HOẶC DẠY BÙ TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC CHỐNG DỊCH

Không được thu học phí nếu không học trực tuyến hoặc dạy bù trong thời gian nghỉ học chống dịch

ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN CỞ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

1. Tên tiếng Việt của cơ sở giáo dục đại học bao gồm: a) Cụm từ xác định loại cơ sở giáo dục đại học: đại học, trường đại học, học viện; b) Cụm từ xác định lĩnh vực, ngành nghề đào tạo (nếu cần);

THỜI GIAN NGHỈ HÈ CỦA NHÀ GIÁO

Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt là 08 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm;

Hotline tư vấn miễn phí: 0971 645 789
Zalo
Gọi điện
SMS
Chỉ đường