Hotline: 0971 645 789
Sitemap  |   Liên kết MXHVăn phòng luật sư gia đình Youtube Luật sư Đồng Nai
Pháp luật hình sự
TỘI HIẾP DÂM NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI BỊ XỬ PHẠT BAO NHIÊU NĂM? BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI THẾ NÀO?

Em tôi 15 tuổi 10 tháng đã bị hai tên 20 tuổi hiếp dâm sau khi bị chuốc nhậu say. Khung hình phạt tù là bao nhiêu năm? Nếu bồi thường thiệt hại thì thế nào? Có thể thương lượng để bãi nại hay không?

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TỘI CƯỠNG DÂM

Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác

DẤU HIỆU CẤU THÀNH VÀ HÌNH PHẠT CỦA TỘI CƯỠNG DÂM TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI

Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đang ở trong tình trạng lệ thuộc mình hoặc trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TỘI DÂM Ô ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI

Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác

TỘI LÀM NHỤC NGƯỜI KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác,...

TỘI VU KHỐNG THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

BẮT, GIỮ HOẶC GIAM NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Hành vi bắt giữ người trái phép được pháp luật quy định tại Điều 157 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định, người nào bắt, giữ người trái pháp luật thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

TỘI XÂM PHẠM CHỖ Ở CỦA NGƯỜI KHÁC

Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây xâm phạm chỗ ở của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

XỬ LÝ TỘI XÂM PHẠM BÍ MẬT HOẶC AN TOÀN THƯ TÍN, ĐIỆN THOẠI, ĐIỆN TÍN HOẶC HÌNH THỨC TRAO ĐỔI THÔNG TIN RIÊNG TƯ KHÁC CỦA NGƯỜI KHÁC

Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm

CÓ HÀNH VI CƯỚP TÀI SẢN HAY KHÔNG?

Chào Luật sư, tôi có câu hỏi cần giải đáp. A nợ tiền B nhưng không trả. B kêu C bắt A về nhà B ...

TỘI BẮT CÓC NHẰM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH  CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017

CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN BỊ PHẠT HÌNH SỰ NHƯ THẾ NÀO?

Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Hotline tư vấn miễn phí: 0971 645 789
Zalo
Gọi điện
SMS
Chỉ đường