Hotline: 0971 645 789
Sitemap  |   Liên kết MXHVăn phòng luật sư gia đình Youtube Luật sư Đồng Nai
Pháp luật hình sự
THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự

NGƯỜI PHẠM TỘI CÓ THỂ BỊ ÁP DỤNG CÁC HÌNH PHẠT NÀO?

Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định trong Bộ luật này, do Tòa án quyết định áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người, pháp nhân thương mại đó.

CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI PHẠM TỘI?

Các biện pháp tư pháp nào có thể được áp dụng đối với người phạm tội?

QUY ĐỊNH VỀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT

Quy định về quyết định hình phạt

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN

Quy định về thời hiệu thi hành bản án

CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT

Các trường hợp miễn chấp hành hình phạt

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC GIẢM MỨC HÌNH PHẠT ĐÃ TUYÊN

Điều kiện để được giảm mức hình phạt đã tuyên

ÁN TREO VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO

Án treo và điều kiện được hưởng án treo

QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN THỬ THÁCH KHI CHO HƯỞNG ÁN TREO

Quy định về thời gian thử thách khi cho hưởng án treo

ĐIỀU KIỆN THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN

Điều kiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

TRƯỜNG HỢP NÀO THÌ ĐƯỢC HOÃN, TẠM ĐÌNH CHỈ CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ?

Trường hợp nào thì được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù?

QUY ĐỊNH VỀ XÓA ÁN TÍCH

Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án.

Hotline tư vấn miễn phí: 0971 645 789
Zalo
Gọi điện
SMS
Chỉ đường